Mergi la conţinutul principal
logo_pure_stream

PURE STREAM

Soluții specializate pentru reducerea emisiilor de fum de sudură

PURE STREAM nu reprezintă doar o ofertă personalizată, ci și o inițiativă pentru reducerea expunerii sudorilor la fumul de sudură.
Changez d’air... sans changer de métier!
PURE STREAM is an initiative to reduce the exposure of welders to welding fumes.

De unde provine fumul de sudură?

Emisiile de fum de sudură provin, în principal, de la consumabilele de sudare.
Pregătirile dinaintea sudării (rugină, zgură, vopsea, solvenți…) constituie, de asemenea, cauze importante de apariție a fumului.
Unele procese de sudare, precum sudarea MIG/MAG cu sarma plina sau sârma tubulară, sudarea cu electrozi, debitarea cu plasmă generează o poluare cu pulberi solide (80%) cu dimensiuni de la ∅ 0,2 - 5 μm. Compoziția fumului de sudură depinde, în principal, de consumabilele de sudare, si mai putin influentata de modul de transfer.

Fără propunerea unei soluții, emisiile de fum ajung direct în bronhii și în plămâni.
D'où proviennent les fumées de soudage?
Where do welding fumes come from?
Pourquoi les fumées de soudage deviennent-elles un enjeu majeur dans les ateliers?
Why are welding fume becoming a major issue in workshops?

De ce devine fumul de sudură o problemă majoră în ateliere?

Regulamentele naționale aplicabile în fiecare țară impun limite de expunere permise (LEP) pentru aerosoli și praf și pentru alte elemente considerate periculoase pentru sănătatea sudorilor. Aceste limite LEP variază în funcție de țară. De exemplu, în Franța, limita LEP pentru emisiile de fum este stabilită la 5 mg/m3. În Olanda, limita este stabilită la 1 mg/m3.

Cazul cromului hexavalent este foarte specific: acest element este prezent în special în timpul sudării oțelului inoxidabil în cadrul proceselor SMAW sau FCAW. Acesta a fost clasificat drept CMR (carcinogen, mutagen și toxic pentru reproducere) în 2014 cu LEP stabilită la 1µg/m3.

PURE STREAM este cea mai bună soluție pentru dvs.?

Cine vă poate ajuta să găsiți o soluție pentru reducerea expunerii sudorilor la fumul de sudură?

Atunci când o companie de producție caută soluții pentru limitarea expunerii sudorilor la fumul de sudură, este posibil să fie necesar să se reconsidere unele elemente din procesul de producție.

Iată câteva întrebări la care trebuie oferit un răspuns:

  • Sunteți pregătit să modificați parametrii de sudare?
  • Sunteți pregătit să modificați procesul de sudare?
  • Sunteți pregătit să înlocuiți consumabilele de sudare?
  • Sunteți pregătit să implementați o soluție de aspirare a fumului?
PURE STREAM este soluția care răspunde la aceste întrebări și care stabilește cea mai adecvată soluție adaptată la o situație specifică.